ZBUDUJ Z NAMI PRZEDSZKOLE MONTESSORI DZIECIOM Z RWANDY ORAZ WESPRZYJ EDUKACJĘ KONKRETNEGO DZIECKA

Rwanda, kraj leżący w samym sercu Afryki, większości z nas kojarzy się z ludobójstwem pierwszej połowy lat 90-tych oraz biedą i ubóstwem mieszkańców. Co prawda sytuacja w Rwandzie od kilku lat uległa znacznej poprawie. Obecny prezydent przyczynił się do znacznego wzrostu gospodarczego kraju, szybkiej modernizacji i dynamicznego rozwoju przemysłu. Jest to państwo bezpieczne pod względem inwestycji i lokowania środków pieniężnych, w przeciwieństwie do niektórych afrykańskich sąsiadów. Jednak władze kraju stawiają przede wszystkim na inwestycję w takie filary jak „informacja i technologia”, pomijając niektóre ważne sfery. Przed Rwandą jest nadal kilka „gór do pokonania” na drodze do wyrównanie szans z bardziej rozwiniętym gospodarczo państwami świata.

Najważniejszą z nich jest inwestycja w kapitał ludzki poprzez rozwój szkolnictwa i ogólnie ujmując edukację społeczeństwa od najmłodszych lat, alby zapewnić tak ważny dla Rwandyjczyków łatwiejszy start w życiu.

O sytuacji w Rwandzie wiedzą naprawdę tylko nieliczni, w tym zgromadzenia misyjne, które bezpośrednio na miejscu realizują wsparcie dla miejscowej ludności. To właśnie Zgromadzenie Księży Marianów, z którymi jesteśmy w stałej współpracy, działające w tym małym afrykańskim państwie, na bieżąco relacjonuje nam, w jakich sferach życia i jakim konkretnym osobom należy udzielić pomocy. Dowiedzieliśmy się, że nadal znaczna część dzieci jest niedożywiona, a część rodziców bardzo rzadko stać na podstawowe wyposażenie swoich pociech do przedszkola, szkoły i dalszą kontynuację ich nauki. Dzieci z najuboższych rodzin nie są posyłane do szkół ze względu na brak możliwości zakupienia przez opiekunów książek, zeszytów, artykułów piśmienniczych, skompletowania wyprawki szkolnej, mundurku czy zapewnienie wyżywienia. Podobnie jest w przypadku przedszkoli. Wiele dzieci nadal kończy edukację na poziomie podstawowym, ponieważ szybko musi dorosnąć, by zarabiać na utrzymanie siebie, następnie całej rodziny, żyjąc na niższym poziomie, bez szans na lepszą przyszłość.

Jako Fundacja postanowiliśmy wesprzeć budowę przedszkola w Nyakinama, gdyż w tej miejscowości zdaniem księży, taka placówka jest bardzo potrzebna. Jesteśmy przekonani, że jedyną szansą na wyksztalcenie elity umysłowej, która przyczyni się do poprawy ogólnej sytuacji kraju jest inwestowanie w odpowiednią edukację dzieci już od najmłodszych lat. Pomocą należy objąć dzieci już w wieku przedszkolnym zapewniając im nie tylko troskliwą opiekę, dając szansę na beztroskie dzieciństwo, ale również organizując odpowiednie zajęcia dydaktyczne (w duchu pedagogiki Marii Montessori).

Dlatego też, Fundacja "Daj mi czas" w 2015 roku we współpracy ze Zgromadzeniem Księży Marianów podjęła inicjatywę budowy przedszkola w Nyakinama, aby zapewnić dostęp do nauki dzieciom z tej miejscowości. Dzięki wsparciu finansowemu darczyńców pod koniec listopada 2016r. udało nam się zrealizować pierwszy etap inwestycji, czyli zakup działki pod budowę wspomnianej placówki oświatowej.

Jednak nie mamy wystarczających środków na dalsze etapy budowy. Dlatego też uprzejmie prosimy o Państwa wsparcie. Kolejnym krokiem będzie ogrodzenie działki i doprowadzenie wody oraz prądu.

Pomóc Państwo możecie włączając się w inicjatywę „Daj mi szansę” prowadzoną przez Fundację „Daj mi czas”, która dotyczy tzw. „edukacyjnej adopcji na odległość” dzieci z Rwandy. Program polega na wsparciu finansowym poprzez Państwa deklarację regularnej wpłaty przez określony czas, która początkowo będzie przeznaczona na rzecz budowy przedszkola w Rwandzie, a po oddaniu do użytku placówki, opłata będzie przekazywana na rzecz edukacji i wyżywienia konkretnego dziecka uczącego się w wybudowanym przez nas przedszkolu Montessori w Nyakinama.

Włączając się w naszą inicjatywę „Daj mi szansę” otrzymają Państwo zdjęcie konkretnego, znanego z imienia i nazwiska dziecka, którego Rodziców ze względu na trudną sytuację finansową nie stać na opłaty związane z edukacją przedszkolną. Przesyłane będą Państwu również różnego rodzaju prace plastyczne dzieci, takie jak np. laurki, rysunki oraz w miarę możliwości listy (dot. starszych dzieci).

W akcję „Daj mi szansę” może włączyć się każdy, dla kogo nie bez znaczenia jest los dzieci z Rwandy i ma możliwość wpłacania comiesięcznie kwoty 16 Euro przez zadeklarowany okres (rok, dwa lata lub więcej). W ten sposób w pierwszym etapie wesprą Państwo budowę placówki w Nyakinama a później sfinansują Państwo konkretnemu dziecku edukację w przedszkolu. Wpłacona kwota zostanie spożytkowana na opłatę czesnego, zakup wyposażenia –mebli, zakup materiałów przedszkolnych tzw. „wyprawki”, wyżywienie w placówce oświatowej, a także zakup innych niezbędnych dla konkretnego dziecka w danym momencie rzeczy.

Fundacja „Daj mi czas” organizując program „Daj mi szansę” nie pobiera żadnych środków na opłaty administracyjne. Wszelkiego rodzaju dodatkowe opłaty nasza organizacja pokrywa z prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Każdemu darczyńcy/opiekunowi dziecka na odległość gwarantujemy, że będziemy skrupulatnie rozliczać się dokumentując, na jaki konkretny cel zostały przeznaczone wpłacone przez Państwo środki w ramach programu „Daj mi szansę” ponieważ zależy nam by ta kwestia przejrzysta i jawna.  Dodatkowo zapewniamy "bezpieczeństwo darowizny", ze względu na stabilną sytuację gospodarczą w Rwandzie, ogromny skok ekonomiczny oraz powstanie formalnych instytucji finansowych.

 

Serdecznie zachęcamy do wsparcia naszej inicjatywy:

- dokonując dobrowolnych wpłat na konto bankowe Fundacji „Daj mi czas”

wpłaty w PLN nr 45 1140 2017 0000 4702 1084 8366

wpłaty w EURO nr 62 1140 2004 0000 3012 0508 2336 BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK