Fundacja „Daj mi czas” jest organizacją pożytku publicznego wspierającą edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży.

Promujemy alternatywne metody pedagogiczne i wychowawcze. 

W tym roku zebrane środki chcemy przede wszystkim przeznaczyć na pomoc materialną w zakresie edukacji dzieci, których rodziny doświadczyły negatywnych skutków pandemii oraz na doposażenie placówek objętych patronatem Fundacji.

 Wspomóż naszą Fundację:

wpisując nr

KRS: 0000225682

Pobierz PIT 28 

Pobierz PIT 36

Pobierz PIT 36 L

Pobierz PIT 37

Pobierz PIT 38

 

FUNDACJA „DAJ MI CZAS”

Ul. Tomcia Palucha 25,  02-495 Warszawa

sekretariat@poem.pl

22 662 74 75

22 882 85 55